تعبیر خواب بخشش

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1395-10:22 ب.ظ

تعبیر خواب بخشش | تعبیرخواب بخشش | tabire khab

تعبیر خواب بخشش,تعبیر خواب بخشش لباس,تعبیر خواب بخشش غذا,تعبیر خواب بخشش خواستن,تعبیر خواب بخشش پول,تعبیر خواب بخشش طلا,تعبیر خواب بخشش مال,تعبیر خواب بخشش نان,تعبیر خواب بخشش از خدا,تعبیر خواب بخشیدن لباس,تعبیر خواب بخشیدن لباس,تعبیر خواب بخشیدن لباس کهنه,تعبیر خواب خریدن غذا,تعبیر خواب بخشیدن پول,تعبیر خواب بخشش پول,تعبیر خواب بخشش طلا,تعبیر خواب بخشیده شدن,تعبیر خواب بخشیدن,تعبیر خواب نان بخشیدن,تعبیر خواب طلب بخشش از خدا

تعبیر خواب بخشش , تعبیر خواب بخشش لباس , تعبیر خواب بخشش غذا

خواب بخشش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بخشش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بخشش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بخشش را مطالعه نمایید و متوجه شوید بخشش چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بخشش از دید محمد بن سیرین

تعبیر بخشیدن مال ، زن گرفتن برای دیگران است

تعبیر خواب بخشش از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب بخشش مال ، حل شدن مشکل است

تعبیر خواب پاشیدن سکه های طلا به هوا و بخشیدن به آشنا و غریبه ، ثروتمندش شدن است

تعبیر خواب کسی که او را نمی شناسیم به ما چیزی می بخشد، روبرو شدن با انسانی خسیس است

تعبیر خواب بخشش از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب بخشنده بودن ، خوشبختی است

تعبیر خواب بخشش از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب شما به کسی پول می بخشید ، ناراحتی ولی فقط یک روز است

تعبیر خواب به شما پول می بخشند ، پول به دستتان می آید

تعبیر خواب بخشش را رد می کنید ، نزاع در فامیل است

تعبیر خواب از بخششتان صرف نظر می کنید ، پول و شادی است

تعبیر خواب تمام ثروتتان را به غریبه ها می بخشید ، زندگی شما کوتاه خواهد بود.

تعبیر خواب به بستگان هیچ نمی بخشید ، یک مرگ ناگهانی است

تعبیر خواب بخشش | بخشش در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب پشتی

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1395-03:15 ب.ظ

تعبیر خواب پشتی | تعبیرخواب پشتی | tabire khab

تعبیر خواب پشتی,تعبیر خواب پشتی خریدن,تعبیر خواب پشتی نو,تعبیر خواب پشتی کهنه,تعبیر خواب تکیه دادن به پشتی,تعبیر خواب فروختن پشتی,تعبیر خواب پشتی پاره,تعبیر خواب دیدن پشتی,تعبیر پشتی در خواب

تعبیر خواب پشتی , تعبیر خواب پشتی خریدن , تعبیر خواب پشتی نو

خواب پشتی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پشتی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پشتی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پشتی را مطالعه نمایید و متوجه شوید پشتی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پشتی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب پشتی ، شغل و حرفه است

تعبیر خواب تکیه دادن به پشتی ، امیدوار بودن به کار و شغل است

تعبیر خواب پدر و مادری که در خواب ببینند بالای اتاق نشسته و به پشتی تکیه داده اند ، ثروتمند شدن فرزندانشان است

تعبیر خواب زنی که پشتی خود را می شکافد یا می فروشد ، اختلاف و طلاق است

تعبیر خواب بیماری که به پشتی تکیه دهد و آفتاب در اتاق بتابد ، شفا است

تعبیر خواب پشتی از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن پشتی ، قبول حقایق است

تعبیر خواب نشستن روی پشتی ، ناراحتی از شنیدن حقایق است

تعبیر خواب پشتی | پشتی در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب امپراطور

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:سه شنبه 30 آذر 1395-02:31 ب.ظ

تعبیر خواب امپراطور | تعبیرخواب امپراطور | tabire khab

تعبیر خواب امپراطوری,تعبیر خواب امپراطور,تعبیر خواب دیدن امپراطور,تعبیر خواب امپراطور شدن,تعبیر خواب امپراطور بودن,تعبیر خواب جنگیدن با امپراطور,تعبیر امپراطور در خواب دیدن,امپراطور شدن در خواب,تعبیر خواب امپراطوری

تعبیر خواب امپراطوری , تعبیر خواب امپراطور , تعبیر خواب دیدن امپراطور

خواب امپراطور یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم امپراطور در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب امپراطور می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب امپراطور را مطالعه نمایید و متوجه شوید امپراطور چه تعبیری دارد

تعبیر خواب امپراطور از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ملاقات با یک امپراطور ، مسافرت های سود آور است

تعبیر خواب امپراطور از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب شما امپراتور هستید ، نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید .

تعبیر خواب شما را به امپراتور معرفی می کنند ، یک سفر طولانی در پیش دارید .

تعبیر خواب با یک امپراتور ازدواج می کنید ، شهرت و مقام خود را ازدست می دهید .

تعبیر خواب امپراطور | امپراطور در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب الاغ

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:دوشنبه 29 آذر 1395-04:01 ب.ظ

تعبیر خواب الاغ | تعبیرخواب الاغ | tabire khab

تعبیر خواب الاغ,تعبیر خواب دیدن الاغ,تعبیر خواب سوار الاغ شدن,تعبیر خواب افتادن از الاغ,تعبیر خواب سوار الاغ بودن,تعبیر الاغ در خواب دیدن,خواب الاغ دیدن,الاغ در خواب دیدن,تعبیر خواب الاغ سفید,تعبیر خواب الاغ سیاه

تعبیر خواب الاغ , تعبیر خواب دیدن الاغ , تعبیر خواب سوار الاغ شدن

خواب الاغ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم الاغ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب الاغ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب الاغ را مطالعه نمایید و متوجه شوید الاغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب الاغ از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب خریدن الاغ ، خدمتکار است

تعبیر خواب فروختن الاغ ، ضرر است

تعبیر خواب دیدن الاغ ، شانس است

تعبیر خواب الاغ از دید لیلا برایت

تعبیر خواب الاغ ، دعوا است

تعبیر خواب زدن الاغ ، بی تفاوتی نسبت به خانواده است

تعبیر خواب غذا دادن به الاغ ، به کسی که به شما بدی کرده خوبی می کنید

تعبیر خواب دویدن الاغ ، مشکل است

تعبیر خواب الاغ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن الاغ ، آزرده خاطر بودن است

تعبیر خواب الاغ ها در حال حمل بار ، کار فراوان است

تعبیر خواب الاغی که به دنبال شما می آید ، تهمت است

تعبیر خواب الاغ سواری ، شرکت در دعوا است

تعبیر خواب الاغ از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک الاغ ، ازمشاجره هیچ سودی عایدتان نخواهد شد.

تعبیر خواب بر روی یک الاغ سوار هستید ، نکبت است

تعبیر خواب شما یک الاغ دارید ، مشاجره با دوست صمیمیتان است

تعبیر خواب یک الاغ از شما نافرمانی می کند ، شانس در عشق است

تعبیر خواب یک الاغ در حال دویدن ، خبرهای بد و ناخوشایند است

تعبیر خواب یک الاغ که به آهستگی راه می رود ، امنیت است

تعبیر خواب یک الاغ میخرید ، شادی در کانون خانواده است

تعبیر خواب یک الاغ می فروشید ، شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک است

تعبیر خواب یک الاغ را بار می کنید ، کارهای سودمند در آینده نزدیک است

تعبیر خواب روی یک الاغ نشسته اید ، کارهایتان بیشترخواهدشد و ثروت به شما رو می آورد .

تعبیر خواب یک الاغ با بار روی پشتش ، پول است

تعبیر خواب بچه ها روی الاغ سوار هستند ، خوشبختی است

تعبیر خواب یک الاغ را از طویله بیرون می آورید ، کارهای شما رو به تیرگی میروند و یک ماجرای عشقی به پایان میرسد .

تعبیر خواب یک الاغ را می زنید ، خبرهای بد و نا خوشایند است

تعبیر خواب یک الاغ به شما جفتک می اندازد ، عشق ناکام است

تعبیر خواب کفشهایتان را روی الاغ می گذاردید ، کار بسیار سختی در انتظار شماست .

تعبیر خواب یک الاغ مرده را می بینید ، عمر شما طولانی می شود

تعبیر خواب یک الاغ را می کشید ، تمام دارائی تان را از دست خواهید داد .

تعبیر خواب گوشهای یک الاغ ، بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید .

تعبیر خواب صدای عرعر الاغ را می شنوید ، فلاکت و شرمساری و  مرگ یک دوست است

تعبیر خواب صدای عرعر چندین الاغ ، دوستانتان به دیدن شما می آیند .

تعبیر خواب یک الاغ وحشی ، کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید

تعبیر خواب تعداد زیادی الاغ ، عشق شما را ترک می کند .

تعبیر خواب الاغهایی که مال دیگران هستند ، دوستان بسیار صادقی خواهید داشت .

تعبیر خواب الاغ | الاغ در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب بازو

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:یکشنبه 28 آذر 1395-12:32 ب.ظ

تعبیر خواب بازو | تعبیرخواب بازو | tabire khab

تعبیر خواب بازو,تعبیر خواب بازوی راست,تعبیر خواب بازوبند,تعبیر خواب بازو گرفتن,تعبیر خواب بازوی کبود,تعبیر خواب بازوی چپ,تعبیر خواب بازو خونی,تعبیر خواب بازو Persian,تعبیر خواب زخم بازو,تعبیر خواب گاز گرفتن بازو,تعبیر خواب بوسیدن بازو,تعبیر خواب دیدن بازو,تعبیر خواب زخم روی بازو,تعبیر خواب زخم شدن بازو

تعبیر خواب بازو , تعبیر خواب بازوی راست , تعبیر خواب بازوبند

خواب بازو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بازو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بازو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بازو را مطالعه نمایید و متوجه شوید بازو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بازو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن بازو ، شش چیز است

برادر – فرزند – شریک – دوست – پسرعمو – همسایه

تعبیر خواب بازو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب بازو ، برادر و فرزند و دوست مورد اعتماد است

تعبیر خواب بازو قوی ، سود است

تعبیر خواب بازو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب بازوی چپ ، فرزند است

تعبیر خواب بازوی راست ، برادر است

تعبیر خواب بازو از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بازوی خودتان ، پذیرفتن کارهای مشکل است

تعبیر خواب دیدن بازوی کوچک ، خوشرویی با مردم است

تعبیر خواب دیدن بازوی پر مو ، پیشرفت در امور کاری است

تعبیر خواب دیدن بازوی شکسته ، مشکل در ارتباط با اطرافیان است

تعبیر خواب بازو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن بازوی قطع شده ، جدایی است

تعبیر خواب قطع کردن بازوی کسی ، جدایی از همسر و فریب است

تعبیر خواب بازو از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بازوهای خودتان ، یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان .

تعبیر خواب شما بازوهای قشنگی دارید ، رفاقتهای بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت .

تعبیر خواب بازوهای شما پر از مو است ، ثروتمند خواهید شد .

تعبیر خواب بازوی شما بلند است ، یک شادی بزرگ در انتظار شماست .

تعبیر خواب بازوی شما کوچک است ، پول فراوان است

تعبیر خواب بازوهای خیلی نازک ، بزودی پولدار می شوید .

 تعبیر خواب بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند ، شادی و رضایت است

تعبیر خواب بازوهای شما را قطع می کنند ، یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید .

تعبیر خواب بازوهای شما درد می کند ، نتایج بد در کارها است

تعبیر خواب بازوی شما کثیف است ، غم بزرگ است

تعبیر خواب یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است ، مشاجره است

تعبیر خواب یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است ، شوهرش را از دست می دهد .

تعبیر خواب بازوی شما ضرب دیده ، یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است .

تعبیر خواب بازوی راست شما قطع شده است ، مرگ یک مرد در فامیل است

تعبیر خواب بازوی چپ شما قطع شده است ، مرگ یک زن در فامیل است

تعبیر خواب بازوی شما می شکند ، خطرهای بزرگ در آینده نزدیک است

تعبیر خواب یک بیماری پوستی روی بازو ، شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .

تعبیر خواب بازوی شما کک و مک دارد ، باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید

تعبیر خواب بازو | بازو در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب اتو کردن

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:شنبه 27 آذر 1395-11:24 ب.ظ

تعبیر خواب اتو کردن | تعبیرخواب اتو کردن | tabire khab

تعبیر خواب اتو,تعبیر خواب اتو کشیدن,تعبیر خواب اتو کشیدن لباس,تعبیر خواب اتو لباس,تعبیر خواب اتو کردن لباس,تعبیر خواب اتو کردن,تعبیر خواب دیدن اتو

تعبیر خواب اتو , تعبیر خواب اتو کشیدن , تعبیر خواب اتو کشیدن لباس

خواب اتو کردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اتو کردن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اتو کردن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اتو کردن را مطالعه نمایید و متوجه شوید اتو کردن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اتو کردن از دید لیلا برایت

تعبیر خواب اتو ، پیروزی در کارها است

تعبیر خواب سوزاندن لباس با اتو ، پیش آمدن موقعیتی برای آرامش روحتان است

تعبیر خواب اتو کردن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب اتو کشیدن لباس ، اوضاع کاری و خاوادگی مناسب است

تعبیر خواب دختری که دستش را با اتو می سوزاند ، حسادت است

تعبیر خواب سوزاندن لباس با اتو ، رقیب است

تعبیر خواب اتو خاموش و سرد ، کمبود محبت در خانواده است

تعبیر خواب اتو کردن از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب لباسها را اتو می کنید ، رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند.

تعبیر خواب لباسهای یک مرد را اتو می کنید ، یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده است

تعبیر خواب لباسهای زنانه را اتو می کنید ، مشاجره با شوهر است

تعبیر خواب ملحفه اتو می کنید ، نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید

تعبیر خواب ابریشم اتو می کنید ، یک کمک غیره منتظره به شما میرسد .

تعبیر خواب لباسهای آهاردار اتو می کنید ، یک بیماری در فامیل است

تعبیر خواب اتو کردن | اتو در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب باقلا

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:شنبه 27 آذر 1395-07:46 ب.ظ

تعبیر خواب باقلا | تعبیرخواب باقلا | tabire khab

تعبیر خواب باقلا,تعبیر خواب باقلای سبز,تعبیر خواب باقلا سبز,تعبیر خواب باقلا پلو,تعبیر خواب باقلا پلو با گوشت,تعبیر خواب باقلاسبز,تعبیر خواب باقلای پخته,تعبیر خواب خوردن باقلا,تعبیر خواب خریدن باقلا,تعبیر خواب کاشتن باقلا,تعبیر خواب باقلا سبز,تعبیر خواب دیدن باقلا سبز,تعبیر خواب باقلا پخته,تعبیر خوردن باقلا در خواب

تعبیر خواب باقلا , تعبیر خواب باقلای سبز , تعبیر خواب باقلا سبز

خواب باقلا یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم باقلا در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب باقلا می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب باقلا را مطالعه نمایید و متوجه شوید باقلا چه تعبیری دارد

تعبیر خواب باقلا از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب باقلا خوردن ، غم است

تعبیر خواب باقلا نخوردن ، غم کم است

تعبیر خواب باقلا از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب بیرون ریختن و نخوردن باقلا ، رفع زیان است

تعبیر خواب باقلا از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب باقلای خشک ، شادی است

تعبیر خواب باقلا تازه روی بوته با گل زرد ، بیماری با شفای سریع است

تعبیر خواب خوردن باقلا تر ، کسالت و اندوه است

تعبیر خواب پوست کندن باقلا ، یک حادثه غیرمنتظره است

تعبیر خواب باقلا | باقلا در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب باغ وحش

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:چهارشنبه 24 آذر 1395-01:44 ب.ظ

تعبیر خواب باغ وحش | تعبیرخواب باغ وحش | tabire khab

تعبیر خواب باغ وحش,تعبیر خواب دیدن باغ وحش,تعبیر خواب حیوانات باغ وحش,تعبیر خواب رفتن به باغ وحش,تعبیر باغ وحش در خواب,تعبیر دیدن باغ وحش در خواب

تعبیر خواب باغ وحش , تعبیر خواب دیدن باغ وحش , تعبیر خواب حیوانات باغ وحش

خواب باغ وحش یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم باغ وحش در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب باغ وحش می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب باغ وحش را مطالعه نمایید و متوجه شوید باغ وحش چه تعبیری دارد

تعبیر خواب باغ وحش از دید لیلا برایت

تعبیر خواب در باغ وحش بودن ، دقت بیشتر در کارها است

تعبیر خواب باغ وحش از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن باغ وحش ، سرنوشت متغیر است

تعبیر خواب باغ وحش از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یک باغ وحش ، با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید .

تعبیر خواب تنها به باغ وحش می روید ، مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .

تعبیر خواب زن شوهر به باغ وحش می روند ، خواسته های آنان برآورده نخواهد شد .

تعبیر خواب با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید ، خطر و بد شانسی است

تعبیر خواب دوستان به باغ وحش می روند ، رازتان را برای هیچکس فاش نکنید .

تعبیر خواب ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند ، بدبختی است

تعبیر خواب فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند ، پول است

تعبیر خواب به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید ، شادی و تفریح است

تعبیر خواب باغ وحش | باغ وحش در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب اسباب بازی

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:سه شنبه 23 آذر 1395-03:19 ب.ظ

تعبیر خواب اسباب بازی | تعبیرخواب اسباب بازی | tabire khab

تعبیر خواب اسباب بازی,تعبیر خواب اسباب بازی فروشی,تعبیر خواب اسباب بازی هدیه گرفتن,تعبیر خواب اسباب بازی,تعبیر خواب ماشین اسباب بازی,تعبیر خواب دیدن اسباب بازی,تعبیر خواب خرید اسباب بازی,تعبیر خواب مغازه اسباب بازی,تعبیر اسباب بازی در خواب,تعبیر دیدن اسباب بازی در خواب,تعبیر خواب خریدن اسباب بازی,تعبیر خواب تفنگ اسباب بازی,تعبیر ماشین اسباب بازی در خواب

تعبیر خواب اسباب بازی , تعبیر خواب اسباب بازی فروشی , تعبیر خواب اسباب بازی هدیه گرفتن

خواب اسباب بازی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اسباب بازی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اسباب بازی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اسباب بازی را مطالعه نمایید و متوجه شوید اسباب بازی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اسباب بازی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن عروسک ، بی اعتقادی و سست اراده بودن است

تعبیر خواب عروسک دادن به دیگری ، نیرنگ و فریب است

تعبیر خواب دختر جوانی که عروسک ببیند ، عشق است

تعبیر خواب زن جوانی که عروسک ببیند ، فرزند است

تعبیر خواب اسب چوبی ، غرور است

تعبیر خواب طناب بازی ، منصرف شدن از کاری بیهوده است

تعبیر خواب اسباب بازی های مکانیکی ، فریب است

تعبیر خواب اسباب بازی ، تشکیل کانون خانواده است

تعبیر خواب حشرات پلاستیکی ، نیش و کنایه زبان مردم است

تعبیر خواب اسباب بازی از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی ، مسثله در بین زوج است

تعبیر خواب اسباب بازی | اسباب بازی در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب ارث

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:سه شنبه 23 آذر 1395-11:59 ق.ظ

تعبیر خواب ارث | تعبیرخواب ارث | tabire khab

تعبیر خواب ارث,تعبیر خواب ارث رسیدن,تعبیر خواب ارث بردن,تعبیر خواب ارث رسیدن خانه,تعبیر خواب ارثیه مرده,تعبیر خواب ارثیه زمین,تعبیر خواب ارث,تعبیر خواب ارث زمین,تعبیر خواب ارث بردن از مرده,تعبیر خواب تقسیم ارث,تعبیر خواب رسیدن ارث از مرده,تعبیر خواب به ارث رسیدن خانه,تعبیر خواب به ارث بردن,تعبیر خواب ارثیه,تعبیر خواب ارث بردن,تعبیر خواب ارث از مرده,تعبیر خواب ارث و میراث,تعبیر خواب تقسیم ارث,تعبیر خواب تقسیم ارثیه

تعبیر خواب ارث , تعبیر خواب ارث رسیدن , تعبیر خواب ارث بردن

خواب ارث یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ارث در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ارث می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ارث را مطالعه نمایید و متوجه شوید ارث چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ارث از دید لیلا برایت

تعبیر خواب ارث ، وصول شدن طلب عقب افتاده شما است

تعبیر خواب ارث از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ارث ، خلاص شدن از یک موقعیت ناجور است

تعبیر خواب ارث از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب رسیدن ارث ، دست یافتن به آرزو است

تعبیر خواب ارث از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب به شما ارث میرسد ، مرگ در فامیل و دقت در کارها است

تعبیر خواب از یک شخص نا شناس به شما ارث میرسد ، منفعت مالی است

تعبیر خواب با دیگر اعضا فامیل بر سر ارث مشاجره میکنید ، ضرر مالی است

تعبیر خواب افراد نزدیک فامیل را به عنوان وارث انتخاب میکنید ، در مشکلات غرق میشوید

تعبیر خواب به شما ارث نمیرسد ، مرگ یک برادر یا یک خواهر است

تعبیر خواب شما را از ارث محروم میکنند ، ناکامی و شکست بزرگ است

تعبیر خواب یکی از افراد خانواده را از ارث محروم میکنید ، پول فراوان است

تعبیر خواب دیگران از ارث محروم شده اند ، یک تغییرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد.

تعبیر خواب ارث | ارث در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بارفیکس

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:دوشنبه 22 آذر 1395-02:16 ب.ظ

فواید انواع “بارفیکس” دست باز و از پشت برای افزایش قد

بارفیکس,بارفیکس دست باز,بارفیکس از پشت,بارفیکس دست جمع,بارفیکس برای افزایش قد,بارفیکس به انگلیسی,بارفیکس خوابیده,بارفیکس فواید,بارفیکس خانگی,بارفیکس رفتن,بارفیکس دست باز از پشت,بارفیکس دست باز ازجلو,حرکت بارفیکس دست باز,زیر بغل بارفیکس دست باز,فواید بارفیکس دست باز,بارفیکس پشت گردن,بارفیکس پشت,حرکت بارفیکس از پشت,بارفیکس پشت بازو,بارفیکس دست جمع مچ برعکس,بارفیکس دست جمع از جلو,زیر بغل بارفیکس دست جمع,حرکات بارفیکس برای افزایش قد,برنامه بارفیکس برای افزایش قد,بارفیکس افزایش قد,روش صحیح بارفیکس برای افزایش قد,روش صحیح بارفیکس زدن برای افزایش قد,تمرینات بارفیکس برای افزایش قد,آموزش بارفیکس برای افزایش قد,نحوه بارفیکس برای افزایش قد,استفاده از بارفیکس برای افزایش قد,میله بارفیکس به انگلیسی,معنی بارفیکس به انگلیسی,ترجمه بارفیکس به انگلیسی,بارفیکس به زبان انگلیسی,بارفیکس خوابیده چیست,بارفیکس خوابیده قیمت,آموزش بارفیکس خوابیده,ورزش بارفیکس خوابیده,فواید بارفیکس خوابیده,تمرینات بارفیکس خوابیده,حرکت بارفیکس خوابیده,خرید بارفیکس خوابیده,تصاویر بارفیکس خوابیده,فواید بارفیکس زدن,فواید بارفیکس رفتن,فواید بارفیکس برای قد,فواید بارفیکس برای بدن,فواید بارفیکس در بدنسازی,بارفیکس و فواید آن,فواید بارفیکس و شنا,فواید بارفیکس برای بانوان,میله بارفیکس خانگی,انواع بارفیکس خانگی,فروش بارفیکس خانگی,قیمت میله بارفیکس خانگی,دستگاه بارفیکس خانگی,قیمت بارفیکس خانگی,خرید بارفیکس خانگی,میل بارفیکس خانگی,انواع میله بارفیکس خانگی,بارفیکس رفتن به انگلیسی,بارفیکس رفتن حرفه ای,بارفیکس رفتن دختر,آموزش بارفیکس رفتن,روش بارفیکس رفتن,مزایای بارفیکس رفتن,نحوه بارفیکس رفتن,روش صحیح بارفیکس رفتن

 بارفیکس , بارفیکس دست باز , بارفیکس از پشت , بارفیکس دست جمع , بارفیکس برای افزایش قد

مهمترین فعالیتی که برای رشد عضلات وجود دارد ورزش بارفیکس است چون همه عضلات در کل بدن حرکت میکنند حتی عضله ها را حجم می دهد و بر آنها نیرو وارد می شود و در رشد آن ها تاثیر فراوانی می گذراد . بارفیکس از ورزشهای اساسی است چون هنگام بارفیکس کاملا هیکل را بالا می کشد و بسیاری از عضلات را درگیر خود می کند . حال میخواهیم بصورت کامل و جامع راجب به این ورزش مهم مطالبی را در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم ، توصیه میکنم حتما ادامه مطلب را مطالعه فرمایید .

بارفیکس , بارفیکس دست باز , بارفیکس از پشت , بارفیکس دست جمع , بارفیکس برای افزایش قد

بارفیکس از حرکات اصلی و پایه پرورش اندام می باشد . بهترین و مهمترین حرکت برای افزایش پهنا و حجم خارجی و بالایی عضلات زیر بغل به شمار می رود . یک برنامه اختصاصی بارفیکس نه تنها موجب پرورش و ضخیم شدن عضلات پشت و پهن‌ تر شدن آن ها می‌گردد بلکه باعث افزایش سایز و حجم در عضلات جلو بازو نیز می‌شود .
در حرکت بارفیکس عضله سینه ، دلتوئید ، کول و ساعد نیز تحت فشار قرار میگیرند ، تنها حرکتی که می تواند چندین عضله مهم و اساسی را تحت فشار و رشد قرار دهد بارفیکس می باشد . در صورتی که با برنامه ریزی پیش بروید مطمئن باشید عضلات شما نه تنها رشد خواهد کرد ، بلکه حجم آن ها نیز تا حد بسیاری افزایش خواهند یافت !

بارفیکس , بارفیکس دست باز , بارفیکس از پشت , بارفیکس دست جمع , بارفیکس برای افزایش قد

افرادی که توانایی انجام این حرکت را ندارند می توانند با تکرار های کم و با کمک گرفتن کار را شروع کنند برای این منظور می‌توانید از پایه های بارفیکس که امکان قرار دادن وزنه کمکی روی آن ها وجود دارد و پایه ای جهت کمک گرفتن دارند استفاده کنید یا از یک یار کمکی که با گرفتن مچ پاهایتان ، شما را در اجرای حرکت یاری کند حرکت را انجام دهید ، به این صورت که شما با قرار دادن هر دو دست خود روی میله بارفیکس ، پاهای خود را روی هم بگذارید و اجازه دهید که یار کمکی مچ پاهای شما را محکم بگیرد ، در این صورت انجام این فعالیت تا حد بسیاری برای شما آسان می گردد.

برای کسانی که از حرکت بارفیکس برای بهبود کارایی خود در سایر رشته های ورزشی استفاده می‌کنند لازم به ذکر است که اجرای تعداد بیشتر این حرکت لزوما به معنی افزایش کارایی ورزشی شما نیست تنها وقتی اجرای تکرارهای زیاد ارزش دارند که حرکت را با کنترل و فرم صحیح اجرا کنید . همین برای بدنسازان و افرادی که برای رشد عضلات تلاش می کنند هم صدق می‌کند با این تفاوت که وقتی توانستید بیش از ۱۵ تکرار بارفیکس را با وزن بدن اجرا کنید نیاز است از وزنه اضافی برای اجرای حرکت استفاده کنید تا همچنان تحریک کافی جهت رشد را در عضلات خود اعمال کنید و عضلات را بیشتر تحت تاثیر این حرکت قرار دهید .

ورزش بارفیکس در کل به دو حرکت اصلی تقسیم می شود ، حال این دو حرکت را برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد .

بارفیکس دست باز از جلو

بارفیکس , بارفیکس دست باز , بارفیکس از پشت , بارفیکس دست جمع , بارفیکس برای افزایش قد

1) میله بارفیکس را با دستهای باز بگیرید ( از عرض شانه ها بازتر) زانوها را به هم قلاب کنید و خم کنید . سینه را رو به جلو متمایل کنید.
2) خود را به کمک عضلات زیر بغل و با خم کردن آرنج ها به سمت بالا بکشید ( تا جایی که چانه شما در مقابل میله قرار گیرد) سپس با مکث کوتاهی به ارامی به حالت اول بازگردید.

توجه داشته باشید که مچ دستتان باید رو به جلو باشد بعلاوه برای کشش و فشار هر چه بیشتر به عضلات زیر بغل در پایین ترین نقطه حرکت ، تا حد ممکن پایین آمده و دستهای خود را کاملا کشیده و صاف کنید .

بارفیکس دست جمع برعکس

انجام این حرکت علاوه بر عضله زیر بغل ، فشار بیشتری به عضلات جلو بازو و ساعد وارد میکند ، چون شما در این حرکت با کمک عضلات جلو بازو خود را بالا و پایین می برید .

1) میله بارفیکس را طوری بگیرید که کف دستهای شما رو به صورت باشد و فاصله آنها از یکدیگر حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد .

2) با خم کردن آرنج ها خود را به سمت بالا بکشید و پس از مکث کوتاهی به حالت اول بازگردید .

بارفیکس
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گل نسترن

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:یکشنبه 21 آذر 1395-09:51 ق.ظ

خواص انواع “گل نسترن”+ عکس های گل نسترن

گل نسترن,گل نسترن رونده,گل نسترن+عکس,گل نسترن به زبان انگلیسی,گل نسترن خواص,گل نسترن مشهد,گل نسترن کوهی,گل نسترن زرد,گل نسترن سفید,گل نسترن وحشی,عکس گل نسترن رونده,انواع گل نسترن رونده,تکثیر گل نسترن رونده,قیمت گل نسترن رونده,روش تکثیر گل نسترن رونده,عکس گل نسترن ایرانی,عکسهای گل نسترن,عکس گل نسترن قرمز,عکس گل نسترن کوهی,عکس گل نسترن وحشی,عکس گل نسترن Hd,خواص گل نسترن وحشی,خواص گل نسترن زرد,خواص گل نسترن کوهی,گل نسترن و خواص آن,خواص گل نسترن سفید,خواص گل نسترن برای پوست,خواص گل نسترن طب سنتی,گل نسترن خواص دارویی,گل فروشی نسترن مشهد,گل نسترن در مشهد,گل نسترن کوهی,غنچه گل نسترن زرد,میوه گل نسترن وحشی,خواص میوه گل نسترن وحشی

  گل نسترن , خواص گل نسترن , انواع گل نسترن , عکس گل نسترن , نسترن

از تاریخچه گل نسترن چه می دانید؟

استفاده از میوه گل نسترن در قرن های گذشته رواج داشت و زمانی در میان مردم آن زمان برای بیماری‌های قفسه سینه مصرف می‌شد. میوه گل نسترن منبع طبیعی ویتامین C می‌باشد که موجب کاربرد گسترده گل نسترن در مکمل‌های ویتامین طبیعی، چای و محصولات متنوع دیگر از جمله سوپ و مارمالاد شده است. اگرچه این محصولات، به لحاظ تاریخی، مکمل غذایی به شمار می‌آمدند، ولی به عنوان داروی ملین و ادرارآور نیز مصرف شده‌اند. در گذشته، میوه گل نسترن به عنوان نوشیدنی حافظه برای کودکان و همچنین به منظور طعم‌دهنده در چای و مربا استفاده می‌شد

گل نسترن , خواص گل نسترن , انواع گل نسترن , عکس گل نسترن , نسترن

ویژگی‌های ظاهری گل نسترن چیست؟

گل نسترن درختچه‌ای برگریز است. ارتفاع آن از ۱ تا ۵ متر متغیر است و ممکن است بیشتر هم رشد کند. گل‌های نسترن کوچک و دارای پنج گلبرگ هستند. رنگ آن‌ها از صورتی تا سفید (معمولاً صورتی کمرنگ) متغیر است. این گیاه بر روی ساقه‌هایش تیغ‌های کوچک و تیزی دارد که در بالا روندگی کمکش می‌کنند.

گل نسترن , خواص گل نسترن , انواع گل نسترن , عکس گل نسترن , نسترن

آشنایی با خواص دارویی گل نسترن

 • گل نسترن درمان کننده حبس البول است.
 • گل نسترن بوی بد بدن را از بین می برد.کسانی که زیاد عرق میکنند باید تن خود را به ار اسحمام با جوشانده گل نسترن آبکشی کنند.
 • گل نسترن مسکنی برای اعصاب است.
 • گل نسترن اسهال را قطع میکند.دم کرده گل نسترن می توان به کودکان برای قطع اسهال داد.
 • گل نسترن خونریزی سینه را قطع میکند.
 • گل نسترن سنگ کلیه و ورم کلیه را درمان میکند.
 •  الیاف داخلی سای نورودون گل نسترن ضدانگل است مخصوصاً کرم اسکاریس را و در این مورد باید۵/۰گرم آن رامخلوط باعسل خورد.
 •   اگر در ادرار آلبومین وجود داشته باشد برای رفع  کردن آن از جوشانده گل نسترن استفاده کنید.
 • گل نسترن بی خوابی رابرطرف می کند.
 • گل نسترن انقباض ماهیچه های معده رابرطرف می کند.
 • گل نسترن سرعت جریان خون رادرپوست زیادکرده و باعث لطافت پوست می شود.
 • گل نسترن دررفع غم و غصه مؤثر است.
 • گل نسترن برای رفع طپش قلب ازجوشانده آن بنوشید.
 • گل نسترن معده راتقویت می کند.
 • گل نسترن دفاع بدن رادر مقابل بیماریها بالا می برد.
 • گل نسترن برای ترمیم شکستگی استخوان ورفع ورم مقعدضمادی ازبرگ این گیاه درست کرده وروی قسمت شکستگی یاتورم قرار دهید.
 • خواص دارویی گل نسترن که گزارش شده تا کنون :ضد درد، ضد اسهال، ضد اکسیدان، ملین، ادرار آور، کاهش‌دهنده قند خون، مسهل، مهارکننده لیپواکسیژناز ، مقوی اعصاب و ضد کرم

 • گل نسترن , خواص گل نسترن , انواع گل نسترن , عکس گل نسترن , نسترن

طریقه و میزان مصرف گل نسترن

۱ تا ۳ قاشق میوه خرد شده گل نسترن را در آب جوش ریخته و ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بگذارید به همان حالت بماند؛ سپس گل نسترن را صاف و میل ‌کنید. این مقدار را می‌توان روزی سه بار تکرار کرد. میزان مصرف گل نسترن می‌تواند بر حسب وزن تا روزی ۱۲ گرم باشد.

گل نسترن , خواص گل نسترن , انواع گل نسترن , عکس گل نسترن , نسترن

نکته :

مضرات گل نسترن

گل نسترن به هیچ وجه خطری ندارد وهمه می توانند از آن استفاده کنند ولی همانطور که گفته شد دانه های آن سمی است و نباید مصرف شود.

گل نسترن
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سهراب سپهری

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:پنجشنبه 11 آذر 1395-02:27 ب.ظ

گلچین زیباترین “اشعار سهراب سپهری”+ زندگینامه سهراب سپهری

سهراب سپهری,سهراب سپهری نقاشی,سهراب سپهری انار,سهراب سپهری ویکی,سهراب سپهری Pdf,سهراب سپهری حجم سبز,سهراب سپهری سفر,سهراب سپهری تا شقایق هست,سهراب سپهری خانه دوست کجاست,سهراب سپهری خسرو شکیبایی,سهراب سپهری نقاشی,سهراب سپهری نقاش,سهراب سپهری حوض نقاشی,نقاشی سهراب سپهری قیمت,سهراب سپهری و نقاشی,سهراب سپهری انار,سهراب سپهری دانه انار,شعر سهراب سپهری انار,سهراب سپهری و انار,سهراب سپهری ویکی گفتاورد,زندگینامه سهراب سپهری ویکی پدیا,سهراب سپهری Pdf,اشعار سهراب سپهری Pdf,کتاب سهراب سپهری Pdf,شعرهای سهراب سپهری Pdf,شعر سهراب سپهری Pdf,دانلود سهراب سپهری Pdf,اشعار سهراب سپهری Pdf,هشت کتاب سهراب سپهری Pdf,مجموعه اشعار سهراب سپهری Pdf,حجم سبز سهراب سپهری Pdf,سهراب سپهری سفر,سهراب سپهری هنوز در سفرم,سفرهای سهراب سپهری,سهراب سپهری تا شقایق هست,شعر سهراب سپهری تا شقایق هست,شعر سهراب سپهری تا شقایق هست زندگی باید کرد,اشعار سهراب سپهری تا شقایق هست زندگی باید کرد,متن شعر تا شقایق هست سهراب سپهری,شعر کامل سهراب سپهری تا شقایق هست زندگی باید کرد,نقد شعر خانه دوست کجاست سهراب سپهری,شعری از سهراب سپهری خانه دوست کجاست,نقد خانه دوست کجاست سهراب سپهری,سهراب سپهری خسرو شکیبایی دانلود,مسافر سهراب سپهری خسرو شکیبایی,دکلمه سهراب سپهری خسرو شکیبایی,سهراب سپهری و خسرو شکیبایی,سهراب سپهری صدای خسرو شکیبایی,سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی,سهراب سپهری+با صدای خسرو شکیبایی+دانلود,صدای پای آب سهراب سپهری خسرو شکیبایی,اشعار سهراب سپهری صدای خسرو شکیبایی

سهراب سپهری , سهراب سپهری نقاشی , سهراب سپهری انار , سهراب سپهری ویکی

زندگینامه سهراب سپهری

سهراب سپهری شاعر خوش ذوق ایرانی در پانزدهم مهرماه سال 1307 شمسی در شهر کاشان به دنیا آمد.نام پدرش اسداله بود و کارمند اداره پست و تلگراف بود.وقتی که سهراب سپهری نوجوان بود پدرش فلج شد و چندی بعد پدرش را از دست داد.سهراب سپهری یک هنرمند واقعی بود. شعر می گفت.تار می زد و نقاشی می کرد و خط بسیار زیبایی داشت و در تمام این کارها استاد بود.

شعر زیبای سهراب سپهری در سالگرد پدرش

در عالم خیال به چشم آمدم پدر                     کز رنج چون کمان قد سروش خمیده بود

دستی کشیده بر سر رویم به لطف و مهر            یک سال می گذشت، پسر را ندیده بود

 نام مادر سهراب سپهری ، فروغ ایران سپهری بود که سهراب را بزرگ کرد و سهراب بسیار به او عشق می ورزید.سهراب سپهری دوره شش ساله ابتدایی را در دبستان خیام کاشان گذراند.در مهرماه سال 1319 سهراب سپهری به دوره دبیرستان قدم گذاشت و در خرداد سال 1326 آن را به پایان رساند.سهراب سپهری از سال چهارم دبیرستان به دانش سرا رفت و در آذر ماه سال 1325 یعنی اندکی بیش از یک سال بعد از به پایان رساندن دوره دو ساله دانش سرای مقدماتی به استخدام اداره فرهنگ کاشان (اداره آموزش و پرورش) در آمد و تا شهریور 1327 در این اداره ماند. در این هنگام در امتحانات ادبیات شرکت کرد و دیپلم کامل دوره دبیرستان را نیز گرفت. سال بعد سهراب سپهری به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت. وقتی که در این دانشکده بود، نخستین دفتر شعرهایش را چاپ کرد و مشفق کاشانی با دیدن شعرهای سپهری پیش بینی کرد که او در آینده آثار ارزشمندی به ادبیات ایران هدیه خواهد داد. اولین کتاب سهراب سپهری با نام “مرگ رنگ” در تهران منتشر شد که به سبک نیما یوشیج بود. سهراب سپهری دومین مجموعه شعر خود را با نام “زندگی خواب ها” در سال 1332 سرود و در همین سال بود که دوره لیسانس نقاشی را در دانشکده هنرهای زیبا با رتبه اول و دریافت نشان اول علمی به پایان رساند.

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

به باغ هم‌سفران

صدا کن مرا

صدای تو خوب است.

صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است

که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید.

سهراب سپهری

دیرگاهی است در این تنهایی

رنگ خاموشی در طرح لب است

بانگی از دور مرا می خواند،

لیک پاهایم در قیر شب است.

 رخنه ای نیست در این تاریکی

در و دیوار به هم پیوسته

سایه ای لغزد اگر روی زمین

نقش وهمی است ز بندی رسته.

 نفس آدمها

 سر به سر افسرده است

روزگاری است در این گوشه پژمرده هوا،

هر نشاطی مرده است

 دست جادویی شب

در به روی من و غم می بندد.

می کنم هر چه تلاش،

او به من می خندد.

 نقش هایی که کشیدم در روز،

شب ز راه آمد و با دود اندود.

طرح هایی که فکندم در شب،

روز آمد و با پنبه زدود.

 دیرگاهی است که چون من همه را

رنگ خاموشی در طرح لب است.

جنبشی نیست در این خاموشی،

دستها، پاها در قیر شب است.

سهراب سپهری نقاشی

دشت‌هایی چه فراخ!

کوه‌هایی چه بلند

در گلستانه چه بوی علفی می‌آمد!

من در این آبادی، پی چیزی می‌گشتم:

پی خوابی شاید،

پی نوری، ریگی، لبخندی.

پشت تبریزی‌ها

غفلت پاکی بود که صدایم می‌زد

پای نی‌زاری ماندم، باد می‌آمد، گوش دادم:

چه کسی با من، حرف می‌زد؟

سوسماری لغزید.

راه افتادم.

یونجه‌زاری سر راه.

بعد جالیز خیار، بوته‌های گل رنگ

و فراموشی خاک.

لب آبی

گیوه‌ها را کندم، و نشستم، پاها در آب:

من چه سبزم امروز

و چه اندازه تنم هوشیار است!

نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه.

چه کسی پشت درختان است؟

هیچ، می‌چرخد گاوی در کرت

ظهر تابستان است.

سایه‌ها می‌دانند، که چه تابستانی است.

سایه‌هایی بی لک،

گوشه‌ی روشن و پاک،

کودکان احساس! جای بازی این‌جاست.

زندگی خالی نیست:

مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست.

آری

تا شقایق هست، زندگی باید کرد.

در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح

و چنان بی‌تابم، که دلم می‌خواهد

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.

دورها آوایی است، که مرا می‌خواند..

سهراب سپهری انار

به سراغ من اگر می‌آیید،

پشت هیچستانم.

پشت هیچستان جایی است.

پشت هیچستان رگ‌های هوا، پر قاصدهایی است

که خبر می‌آرند، از گل واشده دورترین بوته خاک.

روی شن‌ها هم، نقش‌های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح       

به سر تپه معراج شقایق رفتند.

پشت هیچستان، چتر خواهش باز است:         

تا نسیم عطشی در بن برگی بدود،         

زنگ باران به صدا می‌آید.         

آدم این‌جا تنهاست         

و در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاری است.         

به سراغ من اگر می‌آیید،         

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد         

چینی نازک تنهایی من.

سهراب سپهری ویکی

نگاه مرد مسافر به روی زمین افتاد:

«چه سیب‌های قشنگی!

حیات نشئه تنهایی است.»

و میزبان پرسید:

قشنگ یعنی چه؟

قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال

و عشق، تنها عشق

ترا به گرمی یک سیب می‌کند مأنوس.

و عشق، تنها عشق

مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد،

مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.

_ و نوش‌داروی اندوه؟

_ صدای خالص اکسیر می‌دهد این نوش.

و حال شب شده بود.

چراغ روشن بود.

و چای می خوردند.

_ چرا گرفته دلت، مثل آنکه تنهایی.

_ چقدر هم تنها!

_ خیال می‌کنم

دچار آن رگ پنهان رنگ‌ها هستی.

_ دچار یعنی

عاشق.

_ و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد

_ چه فکر نازک غمناکی!

_ و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است.

و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.

_ خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه آنهاست.

_ نه، وصل ممکن نیست،

همیشه فاصله‌ای هست.

اگرچه منحنی آب بالش خوبی است

برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر،

همیشه فاصله‌ای هست.

دچار باید بود

و گرنه زمزمه حیرت میان دو حرف

حرام خواهد شد.

و عشق

سفر به روشنی اهتراز خلوت اشیاست.

و عشق

صدای فاصله‌ هاست.

صدای فاصله‌هایی که

_ غرق ابهامند.

_ نه،

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند.

و با شنیدن یک هیچ می‌شوند کدر.

همیشه عاشق تنهاست.

 دست عاشق در دست ترد ثانیه‌هاست.

و او ثانیه‌ها می‌روند آن طرف روز .

و او ثانیه‌ها روی نور می‌خوابند.

و او و ثانیه‌ها بهترین کتاب جهان را.

به آب می‌بخشند.

و خوب می‌دانند

که هیچ ماهی هرگز.

هزار و یک گره رودخانه را نگشود.

و نیمه شب‌ها، با زورق قدیمی اشراق

در آب‌های هدایت روانه می‌گردند.

و تا تجلی اعجاب پیش می‌رانند.

سهراب سپهری Pdf

هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود

سهراب سپهری حجم سبز

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازه عشق

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود

سهراب سپهری سفر

نیست رنگی که بگوید با من

اندکی صبر ، سحر نزدیک است:

هر دم این بانگ برآرم از دل:

وای، این شب چقدر تاریک است!

خنده ای کو که به دل انگیزم؟

قطره ای کو که به دریا ریزم؟

صخره ای کو که بدان آویزم؟

سهراب سپهری تا شقایق هست

شاخه ها پژمرده است.

سنگ ها افسرده است.

رود می‌نالد.

جغد می‌خواند.

غم بیاویخته با رنگ غروب.

می‌تراود ز لبم قصه سرد:

دلم افسرده در این تنگ غروب.

سهراب سپهری خانه دوست کجاست

هر کجا هستم باشم

آسمان مال من است

پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است

چه اهمیت دارد

گاه اگر می رویند

قارچ های غربت ؟

سهراب سپهری خسرو شکیبایی

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

فکر را خاطره را زیر باران باید برد

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید برد

عشق را زیر باران باید جست

زیر باران باید با زن خوابید

زیر باران باید بازی کرد

زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی

زندگی آب تنی کردن در حوضچه “اکنون” است

رخت ها را بکنیم

آب در یک قدمی است …

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است

که از حادثه عشق تر است

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

دود می خیزد ز خلوتگاه من

کس خبر کی یابد از ویرانه ام ؟

با درون سوخته دارم سخن

کی به پایان می رسد افسانه ام ؟

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

چرا مردم نمی دانند

که لادن اتفاقی نیست

نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است ؟

چرا مردم نمی دانند

که در گلهای ناممکن هوا سرد است؟

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

زندگی خالی نیست

مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

من نمی دانم که چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

واژه ها را باید شست …

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

تهی بود نسیمی

سیاهی بود و ستاره ای

هستی بود و زمزمه ای

لب بود و نیایشی

من بود و تویی

نماز و محرابی

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

آب را گل نکنیم

در فرودست انگار کفتری می خورد آب

یا که در بشه ای دور سیره ای پر می شوید

یا در آبادی کوزه ای پر می گردد

آب را گل نکنیم

شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فروشوید اندوه دلی

دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب

رزن زیبایی آمده لب رود ….

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

…..من مسلمانم.

قبله ام یک گل سرخ.

جانمازم چشمه، مهرم نور.

دشت سجاده من.

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.

در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف.

سنگ از پشت نمازم پیداست:

همه ذرات نمازم متبلور شده است.

من نمازم را وقتی می خوانم

که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو.

من نمازم را پی “تکبیره الاحرام” علف می خوانم،

پی “قد قامت” موج….

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

زندگی خالی نیست

مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد…

خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد

زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید

کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ …

هر چه دشنام از لب خواهم برچید

هر چه دیوار از جا خواهم برکند

رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند

ابر را پاره خواهم کرد

من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ،سایه ها را با آب ،شاخه ها را با باد

و به هم خواهم پیوست،خواب کودک را با زمزمه زنجره ها

بادبادک ها به هوا خواهم برد

گلدان ها آب خواهم داد …

خواهم آمد ،سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند

هر کلاغی را کاجی خواهم داد

مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک

آشتی خواهم داد

آشنا خواهم کرد

راه خواهم رفت

نور خواهم خورد

دوست خواهم داشت

گلچین اشعار زیبای سهراب سپهری

دنگ..،دنگ..

ساعت گیج زمان در شب عمر

می زند پی در پی زنگ.

زهر این فکر که این دم گذر است

می شود نقش به دیوار رگ هستی من…

لحظه ها می گذرد

آنچه بگذشت ، نمی آید باز

قصه ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز…

زندگینامه سهراب سپهری ویکی پدیا

قایقی خواهم ساخت،

خواهم انداخت به آب.

دور خواهم شد از این خاک غریب

که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه‌ی عشق

قهرمانان را بیدار کند. 

قایق از تور تهی

و دل از آرزوی مروارید،

همچنان خواهم راند.

نه به آبی‌ها دل خواهم بست

نه به دریا – پریانی که سر از آب بدر می‌آرند

و در آن تابش تنهایی ماهی‌گیران

می‌فشانند فسون از سر گیسو‌هاشان. 

همچنان خواهم راند.

همچنان خواهم خواند:

«دور باید شد، دور.

مرد آن شهر اساطیر نداشت.

زن آن شهر به سرشاری یک خوشه‌ی انگور نبود.

هیچ آیینه‌ی تالاری، سرخوشی‌ها را تکرار نکرد.

چاله آبی حتی، مشعلی را ننمود.

دور باید شد، دور.

شب سرودش را خواند، نوبت پنجره‌هاست.» 

همچنان خواهم خواند.

همچنان خواهم راند. 

پشت دریاها شهری است

که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است.

بام‌ها جای کبوترهایی است، که به فواره‌ی هوش بشری می‌نگرند.

دست هر کودک ده ساله‌ی شهر، شاخه‌ی معرفتی است.

مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگرند

که به یک شعله، به یک خواب لطیف.

خاک موسیقی احساس تو را می‌شنود

و صدای پر مرغان اساطیر می‌آید در باد. 

پشت دریاها شهری است

که در آن وسعت خورشید به اندازه ی چشمان سحرخیزان است. 

شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند. 

پشت دریاها شهری است!

قایقی باید ساخت. 

سهراب سپهری | اشعار سهراب سپهری
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آیینه

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:دوشنبه 8 آذر 1395-09:32 ق.ظ

تعبیر خواب آیینه | تعبیرخواب آیینه | tabire khab

تعبیر خواب آینه,تعبیر خواب آینه شکسته,تعبیر خواب آینه بزرگ,تعبیر خواب آینه و شمعدان,تعبیر خواب آیینه نقره,تعبیر خواب آینه,تعبیر خواب ابن سیرین آینه,تعبیر خواب دیدن آینه,تعبیر خواب ایینه وشمعدان,تعبیر خواب ایینه خریدن,تعبیر خواب آینه,تعبیر خواب آینه و شمعدان,تعبیر خواب آینه خریدن,تعبیر خواب آینه هدیه گرفتن,تعبیر خواب آینه شمعدان,تعبیر خواب آینه شکسته شده,تعبیر خواب آینه خریدن,تعبیر خواب آیینه,تعبیر خواب آیینه,تعبیر خواب آینه و شمعدان عروسی,تعبیر خواب آینه و شمعدان نقره,تعبیر خواب خرید آینه شمعدان,تعبیر خواب خریدن آینه و شمعدان,تعبیر خواب خرید آینه و شمعدان,تعبیر خواب دیدن آینه و شمعدان,تعبیر خواب اینه شمعدان شکسته,تعبیر خواب آینه شکسته ابن سیرین,تعبیر اینه شکسته در خواب,تعبیر دیدن آینه شکسته در خواب,تعبیر خواب آینه شکستن چیست,تعبیر خواب شکستن آینه شمعدان,تعبیر خواب آیینه وشمعدان,تعبیر خواب اینه شمعدان,تعبیر خواب آینه هدیه گرفتن,تعبیر خواب آینه نقره,تعبیر خواب خرید آیینه,تعبیر خواب خرید اینه,تعبیر خواب خریدن آینه شمعدان,تعبیر خواب آینه از ابن سیرین,تعبیر خواب دیدن آینه در خواب,تعبیر خواب شکستن آینه,تعبیر خواب دیدن آینه,تعبیر خواب دیدن خود در آینه,تعبیر خواب دیدن صورت در آینه,تعبیر خواب دیدن مو در آینه,تعبیر خواب دیدن موی سفید در آینه,تعبیر خواب خود را در آینه دیدن

تعبیر خواب آینه , تعبیر خواب آینه شکسته , تعبیر خواب آینه بزرگ

خواب آیینه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آیینه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آیینه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آیینه را مطالعه نمایید و متوجه شوید آیینه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آیینه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب آیینه شش چیز است

زن – پسر – مقام – دوست – شریک – کار روشن

تعبیر خواب آیینه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دادن آیینه به کسی ، گذاشتن مال پیش کسی است

تعبیر خواب نگاه کردن در آیینه نقره ای ، کراهت از جاه و مکان است

تعبیر خواب آیینه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زن حامله ای که در آیینه آهنی نگاه کند ، پسری مانند پدر است

تعبیر خواب آیینه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب آیینه ، دوست و همدم است

تعبیر خواب نگاه کردن در آیینه ، غرور و خودخواهی است

تعبیر خواب آیینه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب آیینه ، خبرهای ناخوشایند و اتفاقات شوم است

تعبیر خواب شکستن آئینه ، با امیدهای خود خداحافظی کنید

تعبیر خواب آیینه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب نگاه کردن در آینه ، بیماری و رنج است

تعبیر خواب دیدن آینه شکسته ، مرگ ناگهانی یکی از آشنایان است

تعبیر خواب دیدن دیگران در آینه ، رفتار غیرمنصفانه است

تعبیر خواب دیدن حیوانات در آینه ، ناامید شدن و زیان است

تعبیر خواب دختری که آینه بشکند ، روابط دوستانه ناموفق است

تعبیر خواب زنی که یک آینه ببیند ، صحنه های غم انگیز است

تعبیر خواب آیینه از دید اچ میلر

تعبیر خواب دیدن آیینه مات و کدر ، خود را آدمی بسیار خوب و باشخصیت فرض کردن است

تعبیر خواب آیینه از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب آینه کوچک ، خیانت است

تعبیر خواب یک زن خود را در آینه نگاه می کنید ، دوستان او را فریب می دهند .

تعبیر خواب یک مرد خود را در آینه نگاه می کند ، باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .

تعبیر خواب یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند ، پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .

تعبیر خواب یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند ، بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .

تعبیر خواب یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند ، او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

تعبیر خواب یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند ، کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .

تعبیر خواب آینه می شکند ، اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد .

تعبیر خواب آیینه | آیینه در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آناناس

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:یکشنبه 7 آذر 1395-03:06 ق.ظ

تعبیر خواب آناناس | تعبیرخواب آناناس | tabire khab

تعبیر خواب آناناس,تعبیر خواب آناناس خوردن,تعبیر خواب آناناس ابن سیرین,تعبیر خواب میوه آناناس,تعبیر خواب درخت آناناس,تعبیر خواب آب آناناس,تعبیر خواب دیدن آناناس,تعبیر خواب خوردن آناناس

تعبیر خواب آناناس , تعبیر خواب آناناس خوردن , تعبیر خواب آناناس ابن سیرین

خواب آناناس یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آناناس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آناناس می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آناناس را مطالعه نمایید و متوجه شوید آناناس چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آناناس از دید لیلا برایت

تعبیر خواب خریدن آناناس ، روزهای شاد و خوشحال کننده است

تعبیر خواب خوردن آناناس ، دعوت به یک مهمانی بزرگ است

تعبیر خواب آناناس از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب آناناس ، دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره است

تعبیر خواب آناناس از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن آناناس ، سعادت است

تعبیر خواب چیدن آناناس ، پیروزی است

تعبیر خواب خراشیدن دست بر اثر پوست کندن آناناس ، موفقیت و راحتی است

تعبیر خواب آناناس | آناناس در خواب دیدن | تعبیر خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


 • تعداد صفحات :22
 • ...  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • ...  


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات